_____________________________________

Suutariliikkeiden liitto ry selvitti kyselyllä jäsenyritystensä tarpeita ja tulevaisuudensuunnitelmia keväällä 2022. Kysely postitettiin 289 suutarille, joista 40 vastasi. Kyselyyn saattoi vastata myös verkossa.

Vastauksista nousivat esille alalla työskentelevien korkea keski-ikä ja vaikeudet löytää yrityksille jatkaja. Suutaripalveluista on jo nyt puutetta isojen kaupunkien ulkopuolella, ja tilanne pahenee tulevina vuosina eläköitymisen myötä. Pienempi arvonlisävero auttaisi yrittäjiä palkkaamaan kisällejä, jotka ovat tulevia yrittäjiä.

Kannattavuus on työn takana

Suurin osa kyselyn vastaajista kertoi, että heidän suutariliikkeensä on kannattava. Kannattavuuden vuoksi suutarit tekivät pitkiä työpäiviä. Toisaalta moni suutariyrittäjä kertoi työskentelevänsä osa-aikaisesti, ja yritystoiminta oli vain siten kannattavaa.                                              

Viimeiset vuodet on ollut sinnittelyä, mutta noin yleisesti on ollut sen verran kannattavaa, että yhden ihmisen elättää, vaikka töistä saattaisikin olla kahden edestä.

Kysyttäessä mikä lisäisi liikkeen kannattavuutta korjauspalveluiden arvonlisäveron laskeminen mainittiin useimmin.

Jos korjaustöiden alv putoaisi 10 prosenttiin
Laskisin hintoja25%
Palkkaisin työntekijän38%
Laajentaisin palveluvalikoimaa25%
Muu20%

Moni etsii työlleen jatkajaa                                                                                                                                   

Moni kyselyyn vastannut suutariyrittäjä haluaisi palkata työntekijän. Tälle kuitenkin olivat esteinä liian suuret työvoimakustannukset sekä osaavien tekijöiden puute. Usea suutariyrittäjä mainitsi toisaalta työskentelevänsä mieluiten yksin.                                                                                                                               

Suutaritoiminnan lopettamista viiden vuoden sisällä suunnitteli 13 yrittäjää. Heistä kenelläkään ei ollut liikkeen jatkajaa tiedossa.

Kyselyyn vastanneiden keski-ikä oli 54 vuotta eli puolet alan yrittäjistä siirtyvät eläkkeellä seuraavan kymmenen vuoden kuluessa.               

Eläkeikä lähestyy. Etsin ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittanutta jatkajaa.

Leveämpiä harteita alan markkinointiin

Kysyttäessä miten suutariliikkeiden liitto voisi auttaa sinua ja yritystäsi suutarit toivoivat liitolta etenkin markkinointiapua. Toinen monissa esiin tullut asia oli vaikuttamistyö arvonlisäveron hinnan laskemiseksi. Myös muu vaikuttamistyö, koulutusten järjestäminen ja verkostoituminen yhteisissä tapaamisissa mainittiin asioina, joissa liitto voisi olla yrittäjille avuksi.

Liiton näkyvyys tuo vahvuutta omaan yrityskuvaani. Koulutus ym. lisää ammattitaitoa.

Suutariyrityksillä oli kyselyn mukaan monenlaisia koulutustoiveita. Niistä suurin liittyi hinnoitteluun ja kustannuslaskentaan. Toiseksi eniten koulutusta toivottiin kotisivujen ja verkkokaupan aiheista.

Mistä aiheista haluaisit koulutusta?
Asiakasmarkkinointi13%
Some15%
Kotisivut, verkkokauppa23%
Hinnoittelu, kustannuslaskenta35%
Talousluvut, kirjanpito13%
Ostaminen, varaston hallinta13%
Tuotteistaminen13%

Muutamia mainintoja sai koulutustarve alan ”uusista tuulista”.                                                                     

Kiertotalous on yrittäjille periaatteessa tuttu                                                                                                                                                       

Kysyttäessä ovatko kiertotalouden ja ilmastomuutoksen teemat esillä suutariyrittäjien työssä enemmistö vastasi myönteisesti. Aiheista keskusteltiin asiakkaiden kanssa, ja kiertotalous tai hiilijalanjäljen pienentäminen saattoivat olla sekä asiakkaan että yrittäjän motiiveja kenkien korjaamiseen. Vaikka asia oli hyvin tiedossa, kiertotalous näkyi vähemmän suutariyrittäjien palveluissa, markkinoinnissa tai liikevaihdossa.