Suutarit, ompelijat ja verhoilijat: Korjauspalvelujen arvonlisäveroa pitää laskea 10 prosenttiin


Korjausalalle tarvitaan lisää tekijöitä ja yrittäjiä, jotta kiertotalous- ja hiilineutraaliustavoitteet saavutetaan.

Arvonlisäverokannan laskulla olisi työllisyysvaikutuksia. Korjausalan keskimääräisen yrityksen liikevaihto on sellainen, että alempi arvonlisäveron tuotto korvautuisi uuden työntekijän palkkaverotuksessa ja sivukuluissa kunnille ja valtiolle.  

Verokannan alentaminen lisäisi korjauspalveluyritysten elinvoimaisuutta kaupunkien ulkopuolella ja lisäisi palvelujen saavutettavuutta.

Suutarit, ompelijat, verhoilijat ja muut korjausalan yrittäjät tekevät kiertotaloustyötä. Korjaamalla ja muokkaamalla tuotteita alan yrittäjä säästää maapallon yhteisiä resursseja. Jos seuraava hallitus siirtäisi korjauspalvelut alempaan arvonlisäveroluokkaan, saisi korjausala merkittävän nosteen.

Mikroyrittäjille ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on merkittävä askel: se mahdollistaa uusien palveluiden tarjoamisen kuluttajille ja auttaa yrittäjiä jaksamaan työssä terveempinä ja pidempään. 

Suutariliikkeiden liitto teki maaliskuussa 2022 kyselyn, jonka vastauksista nousivat esille erityisesti alalla työskentelevien korkea keski-ikä ja vaikeudet löytää yrityksille jatkaja. Suutaripalveluista on jo nyt puutetta isojen kaupunkien ulkopuolella, ja tilanne pahenee tulevina vuosina eläköitymisen myötä. Myös verhoilualalla tekijöistä ja yritysten jatkajista on jo pulaa.

Pienempi arvonlisävero auttaisi yrittäjiä palkkaamaan kisällejä, jotka ovat tulevia yrittäjiä. Yli kolmannes suutariyrittäjistä kertoi vuoden 2022 kyselyssä palkkaavansa työntekijän, jos korjaustöiden alv putoaisi 10 prosenttiin. 

Ehdottamassamme verotusmuutoksessa olisi vain voittajia.  Valtio saa omansa, yrittäjät omansa. Korjauspalveluiden tarjonnan kasvaessa turha ostaminen vähenisi ja luonnonvaroja säästyisi.

Ville Hasala Puheenjohtaja, Suutariliikkeiden liitto ry.

0400 – 285 348 ville@suutariliikkeidenliitto.fi

Olivia Fagerlund Puheenjohtaja, Ompelualan Yrittäjät ry.

Terhi Strengell Puheenjohtaja, Suomen Verhoilijamestarien liitto ry.

Lisätietoja: