Liitto onnittelee yrittäjäksi valmistuneita

Suutariliikkeiden liitto järjesti yhdessä Careerian ja Activeworking oy:n kanssa suutareille räätälöidyn yrittäjyyden ammattitutkinnon. Valmistujaisia vietettiin 21.6.2023

Puheenjohtaja Hasala piti tilaisuudessa puheen.

MAAILMASTA

Maailma on muuttunut viime aikoina valtavasti, myös parempaan suuntaan. Uuden ostamista on viime vuosikymmeninä arvostettu enemmän, kuin korjaamista. Asenteet ovat onneksi muuttumassa. Nyt on oikea aika lisätä korjauspalveluiden mahdollisuuksia kasvaa ja työllistää.

Korjauspalveluita, kuten suutaria, ei usein mielletä osaksi kiertotaloutta, vaikka nämä toimijat ovat olennainen osa tulevaisuuden kestävää talousmallia. Kuluttajien ohjaaminen korjauttamaan tavaroitaan uusien ostamisen sijaan on yksi tapa taistella ilmastonmuutosta vastaan, vähentää tarpeetonta tavaran kulutusta ja samalla työllistää ihmisiä.

Suutarit, ompelijat, verhoilijat ja muut korjausalan mikroyrittäjät tekevät tärkeää työtä kiertotalouden eteen. Korjaamalla ja muokkaamalla olemassa olevia tuotteita jokainen alan yrittäjä säästää maapallon yhteisiä resursseja.

YRITTÄJYYDESTÄ ALALLA

Suutariliikkeiden liitto teki maaliskuussa kyselyn, jossa selvitettiin suutariyrittäjien tilannetta. Vastauksista nousivat esille erityisesti alalla työskentelevien korkea keski-ikä ja vaikeudet löytää yrityksille jatkajia. Suutaripalveluista on jo nyt puutetta isojen kaupunkien ulkopuolella, ja tilanne pahenee tulevina vuosina eläköitymisen myötä.

Suomessa yrittäminen näyttäytyy liian usein sinnittelynä. Täytyy olla uskallusta yrittää ja työllistää itsensä ja muita. Tähän auttaa koulutus ja kollegoiden tuki. Sitä löytyy Suutariliikkeiden liitosta.

Onnea uusille yrittäjille!